Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Bürosu

Araştırma ve geliştirme sorumluları; Öğretim Kurulunun belirleyeceği akademik çalışma yapmış veya araştırma ya da eser sahibi bir öğretim görevlisinin sorumluluğunda, yeteri kadar öğretim görevlisi ile eğitim merkezi ve/veya kurum görevlisinden oluşur. Araştırma ve geliştirme sorumlularının görevleri şunlardır:

  1. Eğitim merkezinin üstlendiği görev ve yükümlülüklerin etkin ve hızlı bir şekilde yerine getirilmesini sağlayacak, kaynakların verimli ve akılcı kullanımını hedef alan araştırma, inceleme ve geliştirme çalışmalarını yapmak ve buna ilişkin yöntemler ve hedefler belirlemek,
  2. Hukukî, idarî, teknik, eğitim, öğretim ve sosyal alanlarda zorlukları belirlemek ve bunları giderici öneriler geliştirmek,
  3. Personelin ve kurumların niteliğini yükseltmek, personelin bilim ve teknolojiden yararlanmasını sağlamak amacıyla suç, infaz, eğitim, kurum kültürü, iletişim, toplam kalite gibi konularda araştırma plânları hazırlamak, geliştirmek ve yürütmek,
  4. Gelişen ve değişen ihtiyaçları göz önüne alarak, geleceğe yönelik hedefler belirlemek,
  5. Uygulamalar ve uygulamaların izlenmesine ilişkin plânlar hazırlamak,
  6. Toplanan bilgilerin analizlerini yaparak, yazılı ve görsel doküman hâline getirmek, gerektiğinde propaganda hizmetlerinde kullanmak,
  7. İlgili kurum ve kuruluşlarla eş güdüm sağlayarak ortak projeler yürütmek,
  8. Genel Müdürlük, eğitim merkezleri ve kurumlardaki meslekleri tanıtıcı programlar hazırlamak, meslek standartları ile ilgili çalışmalar yapmak,
  9. Müdür tarafından verilen benzeri görevleri yerine getirmek.
Adres

Bahçelievler Mah. Çocuk Sitesi İçi No: 157 34188 Bahçelievler/İSTANBUL

Telefon

0212 441 9703 - 0212 441 9706

Misafirhane: 0212 442 2280

E-Posta

cte.sudemisaretadalet.gov.tr