İdarî ve Malî İşler Bürosu

İdarî ve malî işler sorumluları; idarî işler şube müdürünün yönetiminde muhasebe yetkilisi, memur, teknisyen, aşçı, bekçi, hizmetli, kaloriferci ve diğer görevlilerden oluşur. İdarî ve malî işler sorumlularının görevleri şunlardır:

  1. Eğitim merkezi bina, yatılı tesis ve eklentilerinin işletilmesine ilişkin aydınlatma, ısıtma, temizlik ve benzeri her türlü idarî hizmeti yürütmek,
  2. Gelen ve giden evrak işlemlerini yürütmek, kurumda meslekî, bilimsel ve kültürel yayınları içeren kütüphane kurmak, geliştirmek, kullanıma sunmak,
  3. Eğitim araçları ve malzemelerini temin etmek, gerekli donanımı sağlamak,
  4. Eğitim merkezinin işletilmesine ilişkin her türlü araç, gereç ve malzemenin temini ile bunların bakım, onarım ve kullanımını hazır hâlde tutmak,
  5. Bütçe, ödenek, ihale, alım, tahakkuk, mutemetlik, maaş, harcırah, öğrenci harçlığı ve benzeri her türlü malî hizmeti yürütmek,
  6. Ambar, ayniyat ve demirbaş hizmetlerini yerine getirmek,
  7. Günlük iaşe tabelalarını hazırlamak ve müdürün onayına sunmak,
  8. Gerektiğinde temizlik, yemek ve diğer alanlarda hizmetlerin satın alınmasını sağlamak,
  9. Müdür tarafından verilen benzeri görevleri yerine getirmek.
Adres

Bahçelievler Mah. Çocuk Sitesi İçi No: 157 34188 Bahçelievler/İSTANBUL

Telefon

0212 441 9703 - 0212 441 9706

Misafirhane: 0212 442 2280

E-Posta

cte.sudemisaretadalet.gov.tr