ORD. PROF. DR. SULHİ DÖNMEZER EĞİTİM MERKEZİNDE İDARE MEMURLUĞU HİZMET ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMINA KATILACAKLARIN KABUL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN DUYURU

08 Temmuz 2020 tarihinde Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü internet sitesinde yapılan duyuru ile Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer Eğitim Merkezimizde idare memurluğu hizmet öncesi eğitimine katılımları uygun bulunun aday öğrenciler ilan edilmiştir.

04/05/2004 tarihli ve 25452 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 32 ve 33. maddeleri kapsamında:

a) Öğrenciliğe kabul kararı onaylanan idare memurluğu öğrencileri için kayıt tarihleri 13-17 Temmuz 2020 olarak belirlenmiştir. (15 Temmuz 2020 Çarşamba Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatili olduğundan kayıt işlemi yapılmayacaktır.)

b) Eğitim merkezimizde eğitim görmesi uygun bulunan öğrencilerin, aşağıda verilen randevu gün ve saatinde eğitim görecekleri eğitim merkezimize bizzat gelerek istenen evraklarını (1- Bir adet nüfus cüzdanı fotokopisi, 2- Noter onaylı müteselsil kefalet senedi, 3- Kan grubu bilgisi, 4- Üç (3) adet vesikalık fotoğraf) teslim etmek suretiyle kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.

c) Geçerli bir mazereti olmadıkça öğrencilerin randevusuz kaydı yapılmayacaktır. 17 Temmuz 2020 mesai saati bitiminden (17.00) itibaren kayıt işlemi yapılmayacktır.

d) Eğitime başladıkları tarihte, sağlık raporu ve güvenlik soruşturması işlemleri tamamlanmamış olanlar için geçici kayıt yapılır. Sağlık raporunun tamamlanması ve soruşturmanın olumlu sonuçlanmasından sonra da kesin kayıt yapılır.

e) Sağlık raporunun ibraz edilmemesi veya güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanması halinde adayların öğrencilikle ilişikleri kesilir ve yerlerine öğrenci adayı alınmaz.

f) Öğrenci adayı olabilme şartlarını taşıyanlar için kayıt kabul formu ile öğrenci tanıma anketi doldurulur.

g) Öğrenci adaylarından, hizmet öncesi eğitimi tamamlamadan eğitimden çekilenler veya ilişiğinin kesilmesini gerektiren bir suç işleyenlerin, kendileri için yapılmış olan bütün giderlerin iki katı fazlasıyla ödeyeceklerine dair Müteselsil Kefil ve Müşterek Borçlandırma Senedi (Ek 4) alınır. Senedin kayıt işlemi öncesinde noter onaylı olacak şekilde hazırlanarak kayıt anında eğitim merkezimize teslim edilmesi gerekmektedir. Müteselsil Kefil ve Müşterek Borçlandırma Senedinde yazılması gereken meblağ, 55.000 (Elli beş bin) Türk Lirasıdır.

h) İdare memurluğu hizmet öncesi eğitim programına katılacak tüm öğrencilerin 18 Temmuz 2020 Cumartesi günü saat 08.30'dan itibaren eğitim merkezinde hazır bulunması zorunlu olup, aynı gün tüm öğrencilere COVID-19 tanı testi uygulanacaktır. Tanı testi uygulamasından sonra tüm öğrenciler, test sonuçları açıklanıncaya ve her halükârda eğitimin başlangıç tarihi olan 20 Temmuz 2020 Pazartesi gününe kadar eğitim merkezinde konaklamaya devam edeceklerdir. 09 Temmuz 2020

İLANEN DUYURULUR.

Adres

Bahçelievler Mah. Çocuk Sitesi İçi No: 157 34188 Bahçelievler/İSTANBUL

Telefon

0212 441 9703 - 0212 441 9706

Misafirhane: 0212 442 2280

E-Posta

cte.sudemisaretadalet.gov.tr

© 2020 ORD. PROF. DR. SULHİ DÖNMEZER İSTANBUL EĞİTİM MERKEZİ Resmi İnternet Sitesidir. Tüm hakları saklıdır.

Sitemizi Bugün : 191 - Toplam : 92817 kişi ziyaret etmiştir.