Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Sosyal İşler ve Spor Bürosu

Sosyal işler ve spor sorumluları; Öğretim Kurulunun belirleyeceği bir öğretim görevlisinin sorumluluğunda, alanında eğitim almış veya belgesi olan eğitim merkezi ve/veya kurum görevlilerinden oluşur. Sosyal işler ve spor sorumlularının görevleri şunlardır:

  1. Eğitim görenler ve personelin sportif, sosyal ve kültürel yönlerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak, bu amaçla etkinlikler düzenleyerek, katılımı sağlamak,
  2. Eğitim görenlerin, eğitim dışındaki zamanlarını değerlendirmeleri için diğer sorumlularla iş birliği yapmak,
  3. Kursların açılış ve kapanışları ile millî, mahallî ve resmî günlerde törenler ve etkinlikler düzenlemek,
  4. Eğitim görenler ve personelden herhangi bir hastalık veya sakatlığa uğrayanlara moral ve motivasyon açısından yardımda bulunmak,
  5. Gereksinim duyulan spor araç ve gereçlerinin alınması ile bakım ve onarımlarına ilişkin önerilerde bulunmak,
  6. Spor tesisleri ile araç ve gereçlerini bakımlı ve kullanılır hâlde bulundurmak,
  7. Eğitim görenlere mesleğin gereklerine uygun spor programları hazırlamak,
  8. Eğitim görenler arasında ve yerel katılımcılarla spor karşılaşmaları düzenleyerek halkla ilişkilerin olumlu gelişmesine katkıda bulunmak,
  9. Müdür tarafından verilen benzeri görevleri yerine getirmek.
Adres

Bahçelievler Mah. Çocuk Sitesi İçi No: 157 34188 Bahçelievler/İSTANBUL

Telefon

0212 441 9703 - 0212 441 9706

Misafirhane: 0212 442 2280

E-Posta

cte.sudemisaretadalet.gov.tr